Get Adobe Flash player

Αποποίηση ευθύνης

Το Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. Εύβοιας δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνο για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.

Γίνεται τακτικά έλεγχος ώστε οι σελίδες στις οποίες παραπέμπουμε να μην περιέχουν υβριστικό, προσβλητικό, ρατσιστικό ή σεξιστικό περιεχόμενο. Αν, παρά τους ελέγχους μας, διαπιστώσετε ότι κάποια σελίδα δεν τηρεί τους παραπάνω όρους, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα στο 22213-52115.

Το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.) Νομού Ευβοίας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4025/2011 είναι ενταγμένο στο Ε.Σ.Υ., καθώς αποτελεί οργανική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, στο οποίο υπάγεται. Το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Ν. Ευβοίας προβλέπεται να παρέχει υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας σε ασθενείς εσωτερικούς ή εξωτερικούς, οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, ερειστικού, κυκλοφορικού και αναπνευστικού συστήματος καθώς και σε άτομα όλων των ηλικιών με κινητικά και νοητικά προβλήματα.

Το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.  Ν. Ευβοίας προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Ενημέρωση και παροχή βοήθειας σε νομικά θέματα.
 • Διάγνωση και αξιολόγηση των ιδιαίτερων αναγκών και δυνατοτήτων κάθε ατόμου.
 • Θεραπεία και αποκατάσταση μέσα από ατομικά προγράμματα Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας και Λογοθεραπείας.
 • Μονάδα Εντατικής Φυσικοθεραπείας, στην οποία οι εξυπηρετούμενοι πραγματοποιούν εντατικά προγράμματα κινητικής αποκατάστασης για ένα διάστημα 5 έως 6 εβδομάδων.
 • Ψυχολογική στήριξη και συμβουλευτική των εξυπηρετούμενων και των οικογενειών τους.
 • Εκπαίδευση, κοινωνικοποίηση και ψυχαγωγία μέσα από ομαδικές δραστηριότητες, όπως το εργαστήριο πληροφορικής, το πρόγραμμα μουσικοκινητικής αγωγής, το πρόγραμμα αυτόνομης διαβίωσης και το πρόγραμμα κοινωνικοποίησης.
 • Επαγγελματική κατάρτιση μέσα από προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και μέσω της ευαισθητοποίησης και της ενεργού συμμετοχής των εργοδοτών (ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιων φορέων).
 • Δημιουργία δικτύου αλληλεγγύης με την προσέλκυση, την ενεργοποίηση και το συντονισμό εθελοντών, για την ενίσχυση των υπηρεσιών του Κέντρου μας.
 • Μεταφορά των εξυπηρετούμενων.
 • Από τη Δευτέρα 11/03/2013, μέσα στους χώρους του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ., ξεκίνησε τη λειτουργία του το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες αποκατάστασης και φροντίδας σε πέντε ανήλικα και ένα ενήλικο άτομο με εγκεφαλική παράλυση. Το Κέντρο στελεχώνεται από τρεις εξειδικευμένους επιστήμονες (εργοθεραπεύτρια, λογοθεραπεύτρια και νοσηλεύτρια) και λειτουργεί σε πενθήμερη βάση για πέντε ώρες την ημέρα (9.00 - 14.00). Η λειτουργία του πραγματοποιείται χάρη στην οικονομική προσφορά της Μητρόπολης Χαλκίδας. Οι εξυπηρετούμενοι του Κέντρου υποστηρίζονται, επίσης, από το επιστημονικό προσωπικό του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.
 • Οδηγός πόλης για άτομα με κινητικές δυσκολίες. Από τον Απρίλιο 2013 το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. πραγματοποιεί καταγραφή, σε πρώτη φάση των δημόσιων  υπηρεσιών και των τραπεζών της πόλης της Χαλκίδας, η οποία αφορά στην προσβασιμότητά τους από τα άτομα με κινητικές δυσκολίες. Η καταγραφή αποτελεί προϊόν της συνεργασίας της Κοινωνιολόγου του Κέντρου με δύο εξυπηρετούμενους: ένα άτομο, το οποίο κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο και ένα άτομο με νοητική στέρηση.

Σκοπός και όραμά μας αποτελεί η δημιουργία ενός Κέντρου σύγχρονου, το οποίο θα είναι σε θέση να προσφέρει άρτιες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες όχι μόνο στους τομείς της θεραπείας και της αποκατάστασης, αλλά και σ’ αυτούς της εκπαίδευσης, της κοινωνικοποίησης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της επαγγελματικής ένταξης και απασχόλησης.


Δελτίο Τύπου

Για ενημέρωση των Ατόμων με Αναπηρία, των οικογενειών τους και γενικότερα όλων των κατοίκων του Νομού μας, τα Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ. (Κέντρα Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία) από 1-1-2012 μετονομάστηκαν σε ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. (ΚΕΝΤΡΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)  και εντάχθηκαν στα κατά τόπους κεντρικά Νοσοκομεία της χώρας μας.

Σκοπός των Κέντρων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας  και νοσηλείας σε ασθενείς εσωτερικούς ή εξωτερικούς, οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφορικού, εριστικού και αναπνευστικού συστήματος καθώς και σε άτομα όλων των ηλικιών με κινητικά και νοητικά προβλήματα. Επίσης η πρώιμη διάγνωση, η ψυχολογική , κοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη, η ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, η προεπαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με αναπηρίες, η λειτουργική τους αποκατάσταση, η υποστήριξη για ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό, η συνεργασία με τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο για τον συντονισμό της δράσης τους.

Τα Κέντρα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης θα βρίσκονται σε άμεση επιστημονική, νοσηλευτική, εκπαιδευτική και λειτουργική σύνδεση με το νοσοκομείο στο οποίο υπάγονται οργανικά και διοικητικά.

Στα νοσοκομεία που λειτουργεί Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάσταση ορίζεται ένας υποδιοικητής με απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ο Υποδιοικητής έχει την ευθύνη του ελέγχου και της εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης καθώς και άλλες αρμοδιότητες που του εκχωρεί  ο Διοικητής του νοσοκομείου.

Επισημαίνουμε ότι οι μετονομαζόμενες μονάδες Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ. σε Κέντρα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης  συνεχίζουν να λειτουργούν και να παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς , μέχρι την κατάρτιση του νέου οργανισμού τους.

 

  

Επίσημοι χορηγοί του Κέντρου μας

ΚΛΕΟΣ Α.Ε.