Get Adobe Flash player

Δεκέμβριος 2010

Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Α   Ν Ε Α


Προκηρύξεις θέσεων εργασίας στα πλαίσια των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας για τα άτομα με αναπηρία

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λούκα Τ. Κατσέλη συζήτησε το θέμα της προκήρυξης θέσεων εργασίας για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στα πλαίσια της παρουσίασης στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας για άτομα με αναπηρία και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες το Νοέμβρη 2010. Συγκεκριμένα: (1) η προκήρυξη θέσεων εργασίας για το δημόσιο που πραγματοποιήθηκε με βάση τον N.2643/1998 το 2008 βρίσκεται σε τελικό στάδιο και μέχρι τα Χριστούγεννα του 2010 θα έχει ολοκληρωθεί η εκδίκαση των ενστάσεων. Προβλέπεται η τοποθέτηση 142 ατόμων.(2) Η προκήρυξη θέσεων εργασίας του ιδιωτικού τομέα και των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, που πραγματοποιήθηκε με βάση το ν.2643/1998 τον Δεκέμβριο του 2008, αναστέλλεται λόγω αλλαγής των συνθηκών και αποφυγής νομικών εμπλοκών και ταλαιπωρίας όσων είχαν υποβάλει. (3) Θα ακολουθήσει νέα προκήρυξη στην οποία όσοι είχαν υποβάλει μέχρι σήμερα αυτοδίκαια θα συμπεριληφθούν.3 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμεΑ)

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, έως και 80% των ΑμεΑ είναι άνεργο στις περισσότερες χώρες.  Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών θέτει φιλόδοξους στόχους για το μέλλον, έτσι ώστε τα ΑμεΑ να αποτελούν μέρος της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής του κάθε τόπου. 

Νόμος Υπ. Αρ. 3892 για την ηλεκτρονική εκτέλεση συνταγών και παραπεμπτικών των ιατρικών πράξεων.

Εκδόθηκε στο ΦΕΚ 189Α/4.11.2010


 

Προγράμματα ΟΑΕΔ που αφορούν ΑμεΑ: έναρξη ηλεκτρονικών αιτήσεων 22 Νοεμβρίου 2010

Εκδόθηκαν στο ΦΕΚ 1663/19.10.2010. Τίθενται σε εφαρμογή δύο προγράμματα του ΟΑΕΔ που αφορούν στην ένταξη στην αγορά εργασίας συνολικά 3.100 ατόμων των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.  Το πρώτο, συνολικής διάρκειας 48 μηνών, αναφέρεται σε 2.300 θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα με επιδότηση ίση προς το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών των ατόμων που θα προληφθούν για 3 έτη. Το δεύτερο, πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών, αφορά στην οικονομική ενίσχυση 800 ανέργων ευπαθών κοινωνικών ομάδων για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης. Η βασική καινοτομία των προγραμμάτων είναι ότι εισάγεται για πρώτη φορά η παροχή της δυνατότητας πρόσληψης ΑμεΑ που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην τηλεργασία. Είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι εγκρίθηκε χρηματοδότηση για την εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας (καλύπτει το 90% της δαπάνης της εργονομικής προσαρμογής με επιδότηση ύψους 2.500 ευρώ), εξασφαλίζοντας καλύτερη πρόσβαση στους χώρους εργασίας. Εάν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με την κ. Χριστίνα Μπουτζικούδη (τηλ: 2221 352 113).


 

 

Αιτήσεις για την ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) της ΔΕΗ: 1η Οκτωβρίου με 15ηΔεκεμβρίου 2010

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για την ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ. Στους δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται: (1) τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, (2) τα άτομα με προστατευόμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο του ατομικού αφορολόγητου ορίου. Το Κ.Ο.Τ. αντιστοιχεί σε έκπτωση 20% επί του τρέχοντος τιμολογίου, αλλά με όριο κατανάλωσης τις 1200 kwh. Οι αιτήσεις γίνονται: (α) ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ (www.dei.gr), (β) τηλεφωνικά στο 2109298000 (γ) μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

  

Κώδικας Δεοντολογίας Φυσικοθεραπευτών

Εκδόθηκε στο ΦΕΚ 1396/06.09.2010, Τεύχος Δεύτερο, Αριθμ. Υ7γ/ΓΠ/οικ.107359.


 

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Α   Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Ρ Ο Σ Φ Α Τ Ε Σ   Ε Ρ Ε Υ Ν Ε Σ

Συστηματική ανασκόπηση των ερευνών σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αισθητηριακής ολοκλήρωσης. (American Journal of Occupational Therapy 2010; 64:403-414).

Σε αυτή τη συστηματική ανασκόπηση 27 μελετών διερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα της αισθητηριακής ολοκλήρωσης σε παιδιά με μειωμένη ικανότητα επεξεργασίας και ολοκλήρωσης αισθητηριακών πληροφοριών. Τα αποτελέσματα των μελετών υποδεικνύουν ότι η μέθοδος της αισθητηριακής ολοκλήρωσης μπορεί να επιδράσει θετικά στις αισθητικοκινητικές δεξιότητες και τον κινητικό σχεδιασμό, την κοινωνικοποίηση, την προσοχή και τη ρύθμιση της συμπεριφοράς, τις δεξιότητες που έχουν σχέση με την ανάγνωση, τη συμμετοχή στο ενεργό παιχνίδι και την επίτευξη εξατομικευμένων στόχων. Οι αδρές κινητικές δεξιότητες, η αυτοεκτίμηση και οι δεξιότητες σε σχέση με την ανάγνωση μπορούν να διατηρηθούν για διάστημα από 3 μήνες μέχρι και 2 χρόνια. Η εγκυρότητα των ευρημάτων όμως είναι περιορισμένη λόγω των μεθοδολογικών περιορισμών των μελετών. Απαιτείται συνεπώς αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων με βελτιωμένες μεθοδολογικά μελέτες για να υποστηριχθούν τα παραπάνω.


 

Αναγέννηση της αρθρικής επιφάνειας χωρίς μεταμόσχευση κυττάρων. (Lancet 2010; 6736:60668.

Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Columbia χρησιμοποίησαν τα βλαστικά κύτταρα για να ενεργοποιήσουν την αναγέννηση οστού και χόνδρου σε άρθρωση κουνελιών που είχε αφαιρεθεί. Οι νέες αρθρώσεις λειτουργούσαν μέσα σε διάστημα 4 μηνών. Τα ευρήματα αναμένεται να δοκιμαστούν στο μέλλον για την αντικατάσταση των τεχνητών μοσχευμάτων.


 

Το πρώτο μόσχευμα κατά του ιλίγγου παγκοσμίως – νόσος Mennière.

Προγραμματίστηκε η πρώτη παγκοσμίως εγχείρηση εμφύτευσης συσκευής αντιμετώπισης του ιλίγγου. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον πρόκειται να ενσωματώσουν την αιθουσαία πρόθεση σε 56χρονο άνδρα σε μια απόπειρα να σταματήσουν τη ναυτία και τον έμετο που προκαλούσε η νόσος Mennière από την οποία έπασχε. Η συσκευή αποτελείται από ένα κοχλιακό μόσχευμα και έναν επεξεργαστή με ηλεκτρόδια. Η συσκευή ενεργοποιείται με την έναρξη του επεισοδίου δημιουργώντας συνδέσεις με το σύστημα ισορροπίας του προσβεβλημένου αυτιού. Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Herald Sun: http://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/world-first-anti-vertigo-implant/story-e6frf7jx-1225942023334


 

 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α ,  Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ ,  Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α ,  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

Εκδήλωση Συλλόγου «Άνθρωπος – Ελπίδα – Πολιτισμός» : 5 Δεκεμβρίου 2010

Ο Σύλλογος «Άνθρωπος – Ελπίδα – Πολιτισμός» διοργανώνει εκδήλωση για την Παγκόσμια & Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2010, ώρα 11.00 πμ με θέματα: (1) μνεία στους Special Olympics Παγκόσμιοι Αγώνες & Εύβοια (2) «Η αναπηρία πρότυπο ζωής για όλη την κοινωνία», ομιλία της παιδοψυχιάτρου κ. Αλεξάνδρας Ρούσσου (3) χοροθεατρικό «το μονοπάτι της ελπίδας». Η εκδήλωση διοργανώνεται στην αίθουσα δεξιώσεων της Σχολής Πεζικού.


 

Ομιλία στο ΚΕΚΥΚΑμεΑ Ν. Ευβοίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρίες, το ΚΕΚΥΚΑμεΑ Ν. Ευβοίας διοργανώνει την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 11.00 πμ εκδήλωση με θέμα: «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση των ΑμεΑ» της ιατρού – σεξολόγου κ. Ιωάννας Παύλου. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο χώρο του ΚΕΚΥΚΑμεΑ Ν. Ευβοίας.


 

Ίδρυμα Ευγενίδου: Έκθεση βιβλίου και εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)

 

Το Ίδρυμα Ευγενίδου διοργανώνει τριήμερη έκθεση βιβλίου (ώρες λειτουργίας 8.30 πμ με 8.00 μμ) στις 3,4 και 5 Δεκεμβρίου 2010 καθώς και παράλληλες εκδηλώσεις με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ΑμεΑ. Η έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει βιβλία ελλήνων και ξένων συγγραφέων που αναφέρονται, άμεσα ή έμμεσα, στην αναπηρία θα πλαισιώνεται από εκδηλώσεις όπως βιβλιοπαρουσιάσεις, αφηγηματικά δρώμενα και θεατρικές δράσεις. Στόχος είναι η αφύπνιση της κοινωνίας και ιδιαίτερα των παιδιών καθώς και η καταπολέμηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων γύρω από την αναπηρία. Η συμμετοχή στις δραστηριότητες είναι ελεύθερη. Για έγκαιρη δήλωση συμμετοχής: 210 9469631 και 210 9469632 (τηλέφωνα βιβλιοθήκης).

 

 

 


 

Παναττική Αθλητική Διοργάνωση ΑμεΑ

 

Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «Έδρα», ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Περιστερίου (Α.Ο.ΔΗ.Π.) και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων συνεργάστηκαν για την Παναττική Αθλητική Διοργάνωση ΑμεΑ 2010 η οποία απευθύνεται σε παιδιά, νέους και ενήλικες με ψυχικές διαταραχές και νοητική στέρηση. Η Παναττική Αθλητική Διοργάνωση ΑμεΑ αποτελεί ένα θεσμό για τη Δυτική Αττική, περιλαμβάνοντας τη συμμετοχή φορέων με αθλητές ΑμεΑ (άτομα με Νοητική Υστέρηση, Αυτισμό και Κινητική Δυσκολία). Φιλοξενεί τα ακόλουθα Αθλήματα: άλμα χωρίς φόρα, εκτέλεση πέντε ελεύθερων βολών μπάσκετ, σκυταλοδρομία και τσουβαλοδρομία μαθητών ειδικών σχολείων. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν και εκπρόσωποι από το Πρόγραμμα  Εθελοντισμού της Οργανωτικής Επιτροπής Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011 οι οποίοι ήταν διαθέσιμοι για ενημέρωση και συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

 

 


 

Χρήσιμα έντυπα και βιβλία

 

Οδηγός Προσβάσιμων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα της ΕΣΑμεΑ: εάν ενδιαφέρεστε για αντίτυπο, επικοινωνήστε με την κ. Φλώρα Παυλάκη (τηλ: 2221 352 108).