Get Adobe Flash player

Ιανουάριος 2011

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Νέα προώθηση της κοινωνικής οικονομίας

Θεσμικό πλαίσιο για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα ετοιμάζεται να δημιουργήσει με σχέδιο νόμου το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Σύμφωνα με την υπουργό κ. Λ. Κατσέλη, μέσα στους στόχους του εν λόγω σχεδίου είναι η ενίσχυση της δομής των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας με την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων για την εξυπηρέτηση κοινωνικών σκοπών όπως οι υπηρεσίες φροντίδας, και η υποστήριξη μειονεκτούντων ατόμων και η επανένταξή τους. Σημαντικό σημείο του σχεδίου νόμου είναι η θεσμοθέτηση συγκεκριμένων κινήτρων ώστε το 40% των απασχολουμένων στις κοινωνικές επιχειρήσεις να προέρχεται από ευάλωτες ομάδες. Παράλληλα, σχεδιάζεται η δημιουργία Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για την παροχή μικροπιστώσεων και μικροδανείων με ευνοϊκούς όρους για δράσεις που αποσκοπούν στην ένταξη στην οικονομική ζωή συγκεκριμένων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Οι δράσεις του προγράμματος θα υλοποιηθούν το πρώτο εξάμηνο του 2011 με πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και τη συνεργασία δημοσίων και ιδιωτικών φορέων υλοποίησης.


Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για την εισαγωγή υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας σοβαρών παθήσεων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων). Η λίστα των επιτυχόντων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://www.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας το δεκαψήφιο κωδικό αριθμό του υποψηφίου και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών στοιχείων (Επώνυμο - Όνομα - Πατρώνυμο - Μητρώνυμο). Οι επιτυχόντες στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να προσέλθουν για εγγραφή από 10.1.2011 μέχρι και 14.1.2011. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των οικείων σχολών.


 

Έκπτωση δαπάνης εξόδων ΕΛΕΠΑΠ

Με νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ1184/17-12-2010) καθορίζεται το ύψος της έκπτωσης της δαπάνης για τα έξοδα των παιδιών με αναπηρίες που παρακολουθούν προγράμματα αποκατάστασης στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ). Σύμφωνα με το κείμενο, το ποσό του φόρου που προκύπτει μειώνεται κατά 20% του συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Ωστόσο, το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δαπάνες που καταβάλλονται στην ΕΛΕΠΑΠ λογίζονται ως ιατρικές δαπάνες του άρθρου 8 του ΚΦΕ, εφόσον προσκομίζονται τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών στα οποία αναφέρονται αναλυτικά οι θεραπείες στις οποίες υποβάλλεται ο ασθενής, καθώς και η ιατρική γνωμάτευση. Στα παραπάνω δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες οδοιπορικών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου της ΕΛΕΠΑΠ.


Επαναφορά των δώρων για παραπληγικούς

Ψηφίστηκε η τροπολογία (άρθρο 32 Ν.3896/2010) στο πρόσφατο ασφαλιστικό νομοσχέδιο βάσει της οποίας επαναφέρονται τα δώρα των εξωϊδρυματικών επιδομάτων παραπληγίας και του επιδόματος απολύτου αναπηρίας. Η ΕΣΑμεΑ τώρα διεκδικεί την επαναφορά όλου του ποσού του δώρου για όλες τις αναπηρικές συντάξεις όλων των ασφαλιστικών ταμείων, είτε είναι μόνιμες είτε είναι προσωρινές. Τέλος, με ανακοίνωσή του το Ι.Κ.Α ενημερώνει ότι η καταβολή του επιπλέον ποσού του δώρου των εξωϊδρυματικών επιδομάτων παραπληγίας και του επιδόματος απολύτου αναπηρίας στους τυφλούς συνταξιούχους βάσει του ν. 612/77 θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετά τις 21-01-2011.


Εγκύκλιος για την εφαρμογή ρυθμίσεων ΦΠΑ στις υπηρεσίες των λογοθεραπευτών

Διευκρινήσεις έδωσε το Υπουργείο Οικονομίας όσον αφορά στην εφαρμογή ΦΠΑ στις υπηρεσίες των λογοθεραπευτών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1183/16.12.2010 ‘Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις υπηρεσίες των λογοθεραπευτών.', οι υπηρεσίες αυτές απαλλάσσονται από το ΦΠΑ ως υπηρεσίες περίθαλψης πρωτοβάθμιας υγείας. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος, η δαπάνη για λογοθεραπεία περιλαμβάνεται στα ιατρικά έξοδα που εκπίπτουν από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου, με την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες του λογοθεραπευτή παρέχονται μετά από γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού και υπάρχει βεβαίωση του ιατρού αυτού ότι έλαβε υπόψη τα πορίσματα της λογοθεραπείας για την τελική παρασχεθείσα ιατρική περίθαλψη (σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ.1159/17.5.2000).


Παράταση της χρηματοδότησης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή επιτροπή η παράταση της χρηματοδότησης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για ένα ακόμη έτος. Αν και οι ακριβείς όροι λειτουργίας για το νέο έτος και για το μέλλον δεν έχουν ακόμη ξεκαθαριστεί, η παράταση είναι δυνατό να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, δίνοντας στη συγκεκριμένη κοινωνική δράση μόνιμη βάση λειτουργίας.


Στρατηγική για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) 2010-2020 από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)

Ανακοινώθηκε η δεκαετής στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία στην ελληνική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν χωρίς εμπόδια σε όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής σε όλη την ΕΕ. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία αναμένεται να εξασφαλίσει πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ και να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών για την εξάλειψη των εμποδίων στην κοινωνική ένταξη, σε συμφωνία με τα περιεχόμενα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Στο πλαίσιο της στρατηγικής δίνεται προτεραιότητα στη λεγόμενη «ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητας», σύμφωνα με την οποία θα καθορίζονται πρότυπα της ΕΕ για προϊόντα, υπηρεσίες και δημόσια κτίρια, ενώ θα διευκολύνονται οι διασυνοριακές εμπορικές δραστηριότητες για τη μείωση του κόστους τεχνολογικών βοηθημάτων, όπως αναπηρικών αμαξιδίων και ειδικού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Συνοπτικά, μέσα στους πρώτους στόχους της στρατηγικής είναι: (1) η χάραξη πολιτικών για εκπαίδευση υψηλού επιπέδου χωρίς αποκλεισμούς, (2)
η διασφάλιση ότι η ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας θα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με αναπηρία, (3) η αναγνώριση των καρτών αναπηρίας σε όλη την ΕΕ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ίση μεταχείριση στην εργασία και τα ταξίδια στην ΕΕ,
(4) η κατάρτιση προτύπων, για να είναι προσβάσιμα τα εκλογικά κέντρα και το υλικό των προεκλογικών εκστρατειών.


Ευρωπαϊκό βραβείο προσβασιμότητας πόλεων για ΑμεΑ

Η βελτίωση της προσβασιμότητας αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρίες για την περίοδο 2010-2020. Το ευρωπαϊκό βραβείο προσβασιμότητας πόλεων στοχεύει αφενός να επιβραβεύσει τις προσπάθειες βελτίωσης της προσβασιμότητας στο αστικό περιβάλλον προωθώντας την ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ στην κοινότητα, αφετέρου να στείλει το μήνυμα σε εκατομμύρια ευρωπαίους (και όχι μόνο) με αναπηρίες για το “αξιόπιστο” των πόλεων αυτών ως τουριστικών προορισμών. Φέτος το ευρωπαϊκό βραβείο της φιλικής προς τα ΑμεΑ πόλης (access city award) κέρδισε η Άβιλα, μια ισπανική πόλη η οποία από το 2002 έκανε σημαντικές προσπάθειες να βελτιώσει τις υποδομές προσβασιμότητας των ΑμεΑ στα δημόσια κτίρια και να δώσει μελετημένα κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα για αντίστοιχες βελτιώσεις. Δημιούργησε επίσης προσβάσιμες τουριστικές εγκαταστάσεις και ευκαιρίες για εργασία των ΑμεΑ σε οργανισμούς που απευθύνονται σε ΑμεΑ και την τρίτη ηλικία.  Η επιλογή από την ευρωπαϊκή επιτροπή έγινε λόγω του ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου, της προόδου που επιτεύχθηκε και της αποτελεσματικής συμμετοχής των ΑμεΑ στην όλη διαδικασία.


Συγχωνεύσεις ΕΣΥ – ΙΚΑ

Με νομοσχέδιο που κατέθεσε στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Υγείας κ. Α. Λοβέρδος, πέντε Νοσοκομεία του ΙΚΑ εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Συγκεκριμένα, το 1ο Νοσοκομείο του ΙΚΑ Αθήνας εντάσσεται στο Σισμανόγλειο, το 2ο Νοσοκομείο του ΙΚΑ Θεσσαλονίκης στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος», το Νοσοκομείο Βραχείας Νοσηλείας του ΙΚΑ στην «Πολυκλινική», το Ογκολογικό Νοσοκομείο του ΙΚΑ στον «Άγιο Σάββα» και το 7ο Νοσοκομείο του ΙΚΑ στο Νοσοκομείο «Αγία Όλγα -Κωνσταντοπούλειο». Παράλληλα, συστήνεται ο Οργανισμός Παροχής Υγείας (ΟΠΥ), όπου θα ενταχθούν οι κλάδοι Υγείας του ΙΚΑ, του ΟΓΑ και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και ο Οίκος Ναύτη. Στόχος η αποσυμφόρηση των δηµοσίων νοσοκομείων και η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Το νομοσχέδιο αφορά και σε άλλες διατάξεις, όπως η χορήγηση πολυτεκνικών επιδομάτων βάσει εισοδηματικών κριτηρίων (χορήγηση σε οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά των οποίων των ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 40.000 ευρώ).


Τομές για φάρμακα – περίθαλψη

Δύο μείζονες νέες αρμοδιότητες «περνούν» στο υπουργείο Υγείας. Η πρώτη αφορά στους κλάδους Υγείας όλων των Ταμείων (και του ΙΚΑ), οι οποίοι ανήκουν σήμερα στο υπουργείο Εργασίας - το υπουργείο Υγείας αποκτά την εποπτεία του Οργανισμού Παροχών Υγείας (ΟΠΥ), ο οποίος ελέγχει την περίθαλψη σχεδόν του συνόλου του ελληνικού πληθυσμού. Η δεύτερη αφορά στην τιμολόγηση των φαρμάκων, η οποία ανήκει στο υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι σχετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο προσχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας, με τίτλο «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», αιτιολογική έκθεση. Αλλαγές αναμένονται επίσης και στις προμήθειες νοσοκομείων και φορέων της Υγείας.


Επέκταση της απαλλαγής καταβολής των 3 ευρώ και σε άλλες ομάδες χρονίως πασχόντων

Ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος υπέγραψε απόφαση για να εξαιρεθούν των εξέταστρων χρόνιοι ασθενείς (λοιπών παθήσεων) που προσέρχονται στα πρωινά τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και στα Κέντρα Υγείας για συνταγογράφηση φαρμάκων. Μέχρι τώρα εξαιρούνταν της καταβολής των τριών ευρώ όσοι πιστοποιημένα έπασχαν από κάθε μορφή μεσογειακής αναιμίας, αιμορροφιλία, νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (ή μεταμοσχευθέντες νεφροπαθείς) και σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (AIDS). Οι πάσχοντες πρέπει να προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση ότι παρακολουθούνται από ειδική μονάδα Νοσηλευτικού Ιδρύματος λόγω της παθήσεως τους. Η απόφαση ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2011.

 Τέλη κυκλοφορίας των Ι.Χ. αυτοκινήτων που δεν έχουν παραληφθεί από ανήλικο ανάπηρο μέλος της οικογένειας.

 

Εκδόθηκε η νέα πολυγραφημένη Υπουργική Εγκύκλιος για τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων που δεν έχουν παραληφθεί από ανήλικο ανάπηρο μέλος της οικογένειας


Χρήσιμα βιβλία και έντυπα

Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (www.eefiap.gr) μπορείτε να βρείτε τη μονογραφία του Δρ. Ι. Διονυσιώτη «Η άσκηση της οστεοπόρωσης & της πρόληψης των πτώσεων». Η ανάρτηση στον ιστότοπο της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης έγινε μετά από συναίνεση του συγγραφέα και την ευγενική παραχώρηση του Ελληνικού Ιδρύματος Οστεοπόρωσης (ΕΛ.Ι.ΟΣ). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Δρ. Αγγελική Χόρτη (τηλέφωνο 2221352122).


 

Δωρεάν εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά με αναπηρία

Δύο πακέτα, το «Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια» (εκπαιδευτικό λογισμικό με πολλά παιχνίδια και δραστηριότητες σχετικά με την Κυκλοφοριακή Αγωγή και οι «Μικροί Καλλιτέχνες σε δράση» (πρόγραμμα σχετικό με την εικαστική αγωγή, κατάλληλο για διδασκαλία σε παιδιά μικρής ηλικίας και σε παιδιά με αναπηρίες) διανέμονται δωρεάν για «κατέβασμα» (Windows xp-vista-7) από την Kidmedia, μία ομάδα που δημιουργήθηκε από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συμβούλους εκπαιδευτικού σχεδιασμού με προσανατολισμό στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δωρεάν λογισμικό και άλλα παιχνίδια: http://www.kidmedia.gr/


 

 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Παγκόσμια πρωτιά της νευροχειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»

Νέα παγκόσμια πρωτιά σημειώνει η νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», με την ομάδα του καθηγητή Δ. Σακκά. Εφάρμοσε, για πρώτη φορά, σε δύο ασθενείς που έπασχαν από τη νόσο Πάρκινσον μια πρωτοποριακή μέθοδο ηλεκτρικής διέγερσης του εγκεφάλου η οποία χρησιμοποιεί «έξυπνα ηλεκτρόδια» και νέους «διεγέρτες», που παρέχουν όχι ενός τύπου ηλεκτρική παροχή, αλλά τεσσάρων, και μάλιστα ρυθμιζόμενων, διαφορετικών μορφών παροχές. Η μέθοδος αναμένεται να βελτιώσει θεαματικά τις δυνατότητες αντιμετώπισης και άλλων παθήσεων με επεμβάσεις στον εγκέφαλο, δίνοντας πολύ καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα. Ανάμεσα στις επόμενες άμεσες εφαρμογές της νέας τεχνολογίας θα είναι οι δυστονίες, επιληψίες, ο χρόνιος πόνος και άλλες παθήσεις με υπερκινησίες ή δυσκαμψίες, περιπτώσεις, στις οποίες η φαρμακευτική αγωγή δεν έχει έως τώρα βελτιώσει την κατάστασή τους».


 

Σημαντική ανακάλυψη για τη σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣΚΠ)

Βρετανοί επιστήμονες έδειξαν, με πειράματα σε ζώα, ότι είναι δυνατό να αντιστραφεί η βλάβη που προκαλεί η σκλήρυνση κατά πλάκας στα νευρικά κύτταρα με την ενεργοποίηση βλαστικών κυττάρων στον εγκέφαλο. Τα βλαστικά κύτταρα είναι δυνατό να επιτρέψουν την αναγέννηση του ελύτρου μυελίνης, το οποίο περιβάλλει τους ιστούς των νεύρων και το οποίο προσβάλλεται σε αυτή τη νόσο. Οι υπάρχουσες σήμερα θεραπείες εστίαζαν στην καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος το οποίο ευθύνεται για τη βλάβη στη μυελίνη, δεν μπορούσαν όμως να αναπαράγουν την κατεστραμμένη μυελίνη, κάτι που φαίνεται να καταφέρνει η νέα μέθοδος. Το επίτευγμα αυτό μπορεί να οδηγήσει στις πρώτες κλινικές δοκιμές νέων πειραματικών φαρμάκων την επόμενη πενταετία, καθώς και σε πιθανές φαρμακευτικές θεραπείες σε περίπου 15 χρόνια.


 

Υποσχόμενη μέθοδος διάγνωσης του αυτισμού

Αμερικανοί ερευνητές ανέπτυξαν μια νέα μέθοδο εξέτασης η οποία μπορεί να διαγνώσει τον αυτισμό με μεγάλη ακρίβεια και αντικειμενικότητα. Το τεστ, που χρησιμοποιεί μηχανήματα συμβατικής μαγνητικής απεικόνισης (MRI) μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση αυτής της εγκεφαλικής διαταραχής, καθώς η διάγνωση του αυτισμού θα γίνει πλέον πιο επιστημονική και πιο έγκαιρη. Η νέα τεχνική επιτρέπει στους επιστήμονες να αναλύουν τον εγκέφαλο των νέων και να εντοπίζουν έγκαιρα νευρωνικά ίχνη που παραπέμπουν σε μελλοντικό αυτισμό. Ο αυτισμός χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στις κοινωνικές σχέσεις και την επικοινωνία με άλλα άτομα, καθώς και αδυναμία κατανόησης των συναισθημάτων των άλλων. Οι ερευνητές συνέκριναν τους εγκεφάλους 30 αυτιστικών και 30 υγιών ατόμων και μπόρεσαν να προσδιορίσουν ορισμένες κρίσιμες εγκεφαλικές διαφορές στα νευρωνικά κυκλώματα, κυρίως στις περιοχές που σχετίζονται με τη γλώσσα και τα συναισθήματα, πριν καν εκδηλωθούν με σαφήνεια τα συμπτώματα του αυτισμού στην εξωτερική συμπεριφορά. Τα ευρήματα θεωρούνται πρόωρα, ωστόσο αν επιβεβαιωθούν από νέες μεγαλύτερες έρευνες, θα οδηγήσουν στην αντικατάσταση των τωρινών υποκειμενικής (μη βιολογικής) φύσης εξετάσεων διάγνωσης του αυτισμού με τη βοήθεια ερωτηματολογίων.


 

Κλινικές οδηγίες για την αντιμετώπιση της σκολίωσης στο σύνδρομο Rett.

Παρόλο που η σκολίωση αποτελεί μια συχνή ορθοπεδική επιπλοκή στο σύνδρομο Rett (3/4 των περιπτώσεων προσβάλλονται μέχρι την ηλικία των 13 ετών), υπάρχει ελάχιστη βιβλιογραφία σχετικά με αυτό το θέμα. Το κενό αυτό της πληροφόρησης ήρθε να καλύψει μια ομάδα ειδικών από όλο τον κόσμο (αναπτυξιολόγων, γενετιστών, ορθοπεδικών, φυσικοθεραπευτών κλπ.) και γονέων με παιδιά με σύνδρομο Rett οι οποίοι μετά από την ανασκόπηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας και συζητήσεις, συμφώνησαν όσον αφορά στην αντιμετώπιση της σκολίωσης στο σύνδρομο Rett. Παράλληλα δημιουργήθηκε πληροφοριακό υλικό που βασίζεται στις παραπάνω κλινικές οδηγίες (Scoliosis in Rett syndrome: A collaboration between parents, clinicians and researchers). Εάν ενδιαφέρεστε, παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Δρ. Αγγελική Χόρτη (τηλέφωνο 2221352122).


 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εκδήλωση για την επιτραπέζια αντισφαίριση

Το ΚΕΚΥΚΑμεΑ Ν. Ευβοίας σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μύτικα πραγματοποίησε την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2010, ώρα 6.30μμ μια εκδήλωση γνωριμίας στα πλαίσια της έναρξης ομάδας επιτραπέζιας αντισφαίρισης (πινγκ – πονγκ). Η εκδήλωση, η οποία έγινε σε χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα,  έλαβε χώρα στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μύτικα Ευβοίας.


 

Κινητή μονάδα θεάτρου

Το Θέατρο του Νέου Κόσμου έχει δημιουργήσει την «κινητή μονάδα» θεάτρου για παιδιά που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία και ιδρύματα. Το πρόγραμμα αυτό είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που γίνεται από επαγγελματικό θέατρο σε σταθερή και καθημερινή βάση. Η αρχική ιδέα στηρίχθηκε στην πρόθεση για προσφορά σε παιδιά που βρίσκονται σε ιδρύματα ή νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, εκεί δηλαδή που υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ψυχαγωγία. Ωστόσο η ομάδα έχει πλέον επεκταθεί και σε άλλους χώρους όπου μπορεί να βρίσκονται ευαίσθητες ομάδες παιδιών, όπως φυλακές, προσφυγικοί καταυλισμοί και ειδικά σχολεία. Με πάνω από 1400 (δωρεάν) παραστάσεις, βαδίζουν φέτος στον 9ο χρόνο αυτής της δράσης, με το έργο της Μαρίας Παπαγιάννη «Το αίνιγμα του Τρουλ» και με την επιθυμία να κάνουν κι άλλες παραστάσεις τα επόμενα χρόνια. Το φετινό έργο, όπως και τα προηγούμενα, γράφτηκε ειδικά γι’ αυτό το σκοπό, παίρνοντας υπόψη τις συνθήκες και τους χώρους όπου δίνονται αυτές οι παραστάσεις. Παράλληλα, το έργο παίζεται από 12 Δεκεμβρίου και κάθε Κυριακή στις 5 μμ στο Θέατρο του Νέου Κόσμου (Αντισθένους 7 & Θαρύπου, 117, Νέος Κόσμος, πληροφορίες Τηλ.: 210 9212900 begin_of_the_skype_highlighting, 210 9212900), με γενική είσοδο 10€, σε μια προσπάθεια αυτοχρηματοδότησης και ενίσχυσης της δράσης για δωρεάν παραστάσεις.


 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ξιφασκίας

Το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2010 διεξήχθη η κορυφαία εσωτερική διοργάνωση της Ξιφασκίας με αμαξίδιο, το 1ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, στο ξενοδοχείο President της Αθήνας. Στην αίθουσα Olympia, τα κορυφαία ονόματα του αθλήματος διεκδίκησαν τον τίτλο, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την επιστροφή του  συγκροτήματος αντιπροσώπων μας από το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Παρισιού. Εκεί η ελληνική ομάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν σε έναν χώρο μη αθλητικό δίνοντας την ευκαιρία στο άθλημα να γίνει γνωστό στο ευρύτερο κοινό. Οι αθλητές και οι αθλήτριες που λαμβάνουν μέρος, αποτελούν την αφρόκρεμα της ξιφασκίας σε αμαξίδιο και το θέαμα ήταν σίγουρα εντυπωσιακό.


 

Βιωματικό σεμινάριο «Το σπίτι των παιδιών»

Η Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης του Ν. Ευβοίας σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Ναρκωτικών Ν. Ευβοίας πραγματοποίησε διήμερο βιωματικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων στο 4ο Δημοτικό σχολείο Χαλκίδας (Νεοφύτου 29) 11-12 Δεκεμβρίου 2010, 10πμ – 2μμ. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν βιωματικά στο νέο υλικό πρόληψης κατά του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού, το οποίο ονομάζεται «το σπίτι των παιδιών».


Ημερίδα για την  ενδοσχολική βία

Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας σε συνεργασία με τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας και το Κέντρο Πρόληψης Ναρκωτικών του Ν. Ευβοίας πραγματοποίησε εισαγωγική ημερίδα στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγωγής υγείας με θέμα: «Η αυλή των θυμάτων. Ενδοσχολική βία – Σχολικός εκφοβισμός: Πραγματικότητα, πρόληψη, αντιμετώπιση» την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2010 στο Αμφιθέατρο του Νομαρχιακού Μεγάρου Χαλκίδα (5-8μμ).