Get Adobe Flash player

Ιούλιος 2011

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΜΕΑ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

 

Τρίμηνη αναστολή των περικοπών του ΙΚΑ στα βοηθήματα παραπληγίας, τετραπληγίας και ακρωτηριασμών

Με νέα επείγουσα εγκύκλιο του ΙΚΑ (αρ. 46, 14/7/2011, αρ.πρωτ.Π04/3/224), σχετικά με τα Ορθοπεδικά-Ορθωτικά είδη και τα τεχνητά μέλη, ανακοινώνεται ότι οι τιμές που έχουν καθοριστεί στην εγκύκλιο 37/2011 ισχύουν από 15/7/2011 για όλα τα αναφερόμενα σ’ αυτή είδη ΕΚΤΟΣ συγκεκριμένων ειδών, για τα οποία αναστέλλεται η ισχύς για 3 μήνες (έως 14/10/2011), και εφόσον προορίζονται για ασφαλισμένους με παραπληγία ή τετραπληγία που είναι δικαιούχοι του εξωιδρυματικού επιδόματος. Επίσης, αναστέλλεται η ισχύς της 37/2011 για 3 μήνες στις περιπτώσεις χορήγησης τεχνητού μέλους σε όσους έχουν υποβληθεί σε ακρωτηριασμό κάτω άκρων και χρήζουν κατασκευής τεχνητού μέλους για πρώτη φορά ή κατασκευής νέας πρόθεσης εξαιτίας βεβαιωμένης ολοσχερούς καταστροφής του ήδη χορηγηθέντος τεχνητού μέλους.

Αρχή της σελίδας

Προτάσεις για αλλαγές σε ασφαλιστικό – εργασιακό και συνταξιοδότηση ΑμεΑ

Αλλαγές σε ασφαλιστικά και εργασιακά ζητήματα προτείνει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο κατατέθηκε για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή. Συγκεκριμένα, προβλέπονται αλλαγές στην εξαγορά του πλασματικού χρόνου, στον τρόπο χορήγησης του ΕΚΑΣ, στην καταβολή της προσωρινής σύνταξης αλλά και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανέργων και άλλων ευπαθών ομάδων. Επιπλέον, προβλέπονται αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάτες, γιατρούς και φαρμακοποιούς, σημαντικές ρυθμίσεις για την αξιοποίηση της περιουσίας των ταμείων, ενώ παράλληλα θεσμοθετείται η κάρτα εργασίας, διευκολύνεται η συνταξιοδότηση των οφειλετών, λαμβάνονται επιπλέον μέτρα για την προστασία της μητρότητας (από 12 σε 18 μήνες) και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο με σύμβαση αορίστου χρόνου εντάσσονται από 1/7/2011 στο Ταμείο Πρόνοιας Δημόσιων Υπαλλήλων. Όσον αφορά τα ΑμεΑ, προβλέπεται η ίδια δυνατότητα συνταξιοδότησης και για τους άνδρες με 25ετία, εναλλακτικά με τη γυναίκα, όταν είναι γονείς ανάπηρων παιδιών. Αυστηροποιούνται, όμως, οι προϋποθέσεις και για τους δύο, έτσι ώστε να μην καταστρατηγείται το ισχύον καθεστώς και να εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που εργάζονται και οι δύο γονείς και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι το παιδί είναι ανίκανο για κάθε εργασία. Τέλος, αλλάζει ο τρόπος χορήγησης του ΕΚΑΣ (Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων) και προβλέπεται ο συνυπολογισμός όλων των εισοδημάτων (εκτός κοινωνικών επιδομάτων) στα κριτήρια για τη χορήγησή του. Από 1.1.2011, το ΕΚΑΣ καταβάλλεται στους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, από τους φορείς που συνταξιοδοτούνται, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Οι συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου να έχουν συμπληρώσει την 1η Ιανουαρίου 2011 το 60ό έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους δεν απαιτείται όριο ηλικίας. β) Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό να μην υπερβαίνει το ποσό των 8.472,09 ευρώ. Από το εισόδημα αυτό εξαιρούνται τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων και θυμάτων πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, στην ισόβια σύνταξη σε πολύτεκνες μητέρες, καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. γ) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει τις 9.884,11 ευρώ. δ) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 15.380,90 ευρώ. Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους. ε) To συνολικό ακαθάριστο καταβαλλόμενο κατά το μήνα που προηγείται εκείνου της έναρξης ισχύος του νόμου αυτού ή -προκειμένου για όσους θα συνταξιοδοτηθούν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου και μέχρι 31.12.2011- το δικαιούμενο κατά τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότησης ποσό συντάξεων (κύριων και επικουρικών) συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως επιδομάτων, να μην υπερβαίνει τα 850 ευρώ.

Αρχή της σελίδας

 Έκθεση παρακολούθησης της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού για τα Παιδιά με Νοητικές Αναπηρίες «Childrens Rights for All»

Η έκθεση παρακολούθησης της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού για τα Παιδιά με Νοητικές Αναπηρίες δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Children’s Rights for All» των διεθνών μη κυβερνητικών οργανισμών Inclusion Europe, Eurochild και του Πανεπιστημίου Charles της Πράγας, με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση αναλύει την εφαρμογή από την ελληνική πολιτεία των κατοχυρωμένων στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού δικαιωμάτων των παιδιών με νοητικές αναπηρίες. Η ανάλυση βασίζεται στην Εθνική Έκθεση της Ελλάδας προς τη Διεθνή Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού (http://goo.gl/jqKZQ), η οποία προέκυψε μετά από σχετική έρευνα λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις των οικογενειών και των παιδιών. Στην έκθεση προτείνονται συστάσεις για την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την πραγμάτωση των δικαιωμάτων των παιδιών με νοητικές αναπηρίες στην Ελλάδα. Εάν ενδιαφέρεστε να διαβάσετε την έκθεση, πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.disabled.gr/lib/images/40157.pdf

Αρχή της σελίδας

Εκδρομή του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ν. Ευβοίας στα πλαίσια των Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011

Το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ν. Ευβοίας διοργάνωσε εκδρομή στην Αθήνα την 1η Ιουλίου 2011 με παιδιά από τις ομάδες δημιουργικής απασχόλησης του Κέντρου. Η εκδρομή έγινε στα πλαίσια των Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011 και τα παιδιά επισκέφτηκαν δημοφιλή αγωνίσματα που λάμβαναν χώρα εκείνη την ημέρα.

Αρχή της σελίδας

Εφαρμογή της νέας εγκυκλίου του ΙΚΑ «Ορθοπεδικά – Ορθωτικά είδη και τεχνητά μέλη» από 15 Ιουλίου 2011

Με νέο έγγραφο (αρ. πρωτ. Π04/3/201, 30/6/2011), το ΙΚΑ ενημερώνει ότι οι νέες τιμές που αφορούν στα ορθοπεδικά-ορθωτικά είδη και τεχνητά μέλη, όπως αναφέρονται στους πίνακες της εγκυκλίου 37/2011, θα ισχύουν από 15/07/2011.

Αρχή της σελίδας

Συστηματική ανασκόπηση για την επίδραση της εκπαίδευσης της ισορροπίας μετά από ΑΕΕ

Το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα αναπηρίας. Η μειωμένη ισορροπία μετά από ένα ΑΕΕ σχετίζεται με τη μελλοντική λειτουργία και αποκατάσταση. Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση διερεύνησε, μέσα από 22 δημοσιευμένες μελέτες, την επίδραση και τη δοσολογία της εκπαίδευσης της ισορροπίας όσον αφορά την ισορροπιστική απόδοση μετά από ένα ΑΕΕ. Βρέθηκαν μέτριες αποδείξεις ότι η εκπαίδευση της ισορροπίας είναι ωφέλιμη στο οξύ στάδιο με τη μορφή της εξατομικευμένης θεραπείας ενώ στο υποξύ και χρόνιο στάδιο επαρκεί τόσο η εξατομικευμένη όσο και η ομαδική θεραπεία. Βρέθηκαν επίσης μέτριες αποδείξεις ότι 2-3 φορές την εβδομάδα είναι αρκετές για την εκπαίδευση της ισορροπίας στο οξύ στάδιο, ενώ μεγαλύτερη δοσολογία μπορεί να μην ενδείκνυται. Η εκπαίδευση της ισορροπίας προτείνεται στις περιπτώσεις με μετρίου βαθμού ΑΕΕ. Αναμένεται η διερεύνηση των αποτελεσμάτων σε σοβαρότερες περιπτώσεις ΑΕΕ ή σε συγκεκριμένες βλάβες π.χ. παρεγκεφαλιδική βλάβη. (Lubetzky-Vilnai & Kartin D. The effect of balance training on balance performance in individuals poststroke: a systematic review. JNPT 2010; 34:127-137).

Αρχή της σελίδας

 Αποκατάσταση της όρασης με εμφυτεύματα

Την πρώτη εμφυτεύσιμη συσκευή για την αντιμετώπιση της τύφλωσης (Argus II), με έγκριση εντός της ΕΕ, χρησιμοποιεί Έλληνας που διαγνώστηκε πριν από 30 χρόνια με μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια, μια σπάνια γενετική, εκφυλιστική νόσο των οφθαλμών, σύμφωνα με δημοσίευμα εφημερίδας. Η συσκευή αποτελείται από ένα ζευγάρι γυαλιά με μια κάμερα και επεξεργαστή που κρέμεται στη ζώνη. Χάρη στο πρωτοποριακό εμφύτευμα, είναι πλέον δυνατή η διάκριση του φωτός του ήλιου ή του τεχνητού φωτός όταν ανάβει, των σκιών σε απόσταση έως και 5 μέτρων, και η εκτέλεση εργασιών με άνεση.

Αρχή της σελίδας