Get Adobe Flash player

Αύγουστος 2011

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΜΕΑ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

 

Ρύθμιση εκκρεμοτήτων περιπτώσεων πιστοποίησης αναπηρίας μέχρι τις 31 Αυγούστου 2011

Το ΙΚΑ ανακοίνωσε με εσωτερικό έγγραφό του (αριθ. πρωτ.: Π51/32/885/22.7.2011) την άμεση εκκαθάριση μέχρι τις 31-8-2011 όλων των περιπτώσεων πιστοποίησης αναπηρίας (π.χ. αιτήσεις για σύνταξη αναπηρίας, παραπληγίας, απολύτου αναπηρίας ΑμεΑ) όσον αφορά την Υγειονομική κρίση, ενόψει της λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3863/2010 από την 1η Σεπτεμβρίου 2011.

Αρχή της σελίδας

Παροχή διευκρινήσεων για χορήγηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ανακοίνωσε με την υπ’αριθμ.Γ55/849/12-07-2011 διευκρίνηση ότι στις περιπτώσεις αγοράς του αναλωσίμου υγειονομικού υλικού από το ελεύθερο εμπόριο, τα σχετικά δικαιολογητικά δεν θα πρέπει να προσκομίζονται από τις προμηθεύτριες εταιρείες, αλλά μόνο από τον ίδιο ασφαλισμένο ή συγγενή, ο οποίος θα διαθέτει ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση και μόνο σε αυτά τα πρόσωπα θα αποδίδεται η σχετική δαπάνη. Η διευκρίνιση έρχεται να ρυθμίσει το φαινόμενο που παρατηρήθηκε εκπρόσωποι εταιρειών που διακινούν το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό (υπ’αριθμ.Γ55/768/14-5-10 γενικό έγγραφο της υπηρεσίας) να προσέρχονται στα Τμήματα Παροχών των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για να εισπράξουν, αντί των ασφαλισμένων, τη δαπάνη αγοράς του ανωτέρω υλικού.

Αρχή της σελίδας

Διευκρινίσεις για τα προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων

Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε διευκρινίσεις που αφορούν σε προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την προώθηση της απασχόλησης νέων θέσεων εργασίας (αρ. πρωτ.: B123290/9-06-2011). Στο έγγραφο παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το ποσό επιχορήγησης καθώς και για τις συνθήκες διακοπής της επιχορήγησης σε μη συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Αρχή της σελίδας

Αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων κυκλικής προπόνησης στην ικανότητα βάδισης στο ΑΕΕ

Σε αυτή τη συστηματική ανασκόπηση έξι τυχαία ελεγχόμενων δοκιμών, διερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων κυκλικής προπόνησης όσον αφορά την ικανότητα βάδισης στο Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ). Βρέθηκαν θετικά αποτελέσματα του προγράμματος κυκλικής προπόνησης στη διανυόμενη απόσταση βάδισης, την ταχύτητα της βάδισης και τη δοκιμασία time-up-and-go στο χρόνιο στάδιο του ΑΕΕ. Περαιτέρω μελέτη είναι απαραίτητη για τη διερεύνηση της οικονομικής αποδοτικότητας ενός τέτοιου προγράμματος, της αποτελεσματικότητας σε πρωιμότερα στάδια του ΑΕΕ, και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να βοηθηθούν αυτές οι ομάδες μακροπρόθεσμα μετά την ολοκλήρωση του θεραπευτικού του προγράμματος (Wevers L. et al. Effect of task-oriented circuit class training on walking competence after stroke: a systematic review. Stroke 2009; 40: 2450-2459)

Αρχή της σελίδας

ΕΥΡΙΠΕΙΑ 2011 - ΚΥΖΙΚΕΙΑ 2011

Στα πλαίσια των «ΕΥΡΙΠΕΙΑ 2011», που οργανώνονται από το Δημοτικό Οργανισμό Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Χαλκιδέων, και των «ΚΥΖΙΚΕΙΑ 2011» από τη Δημοτική Ενότητα Ν. Αρτάκης, θα πραγματοποιηθεί και φέτος μια σειρά καλοκαιρινών εκδηλώσεων και πολιτιστικών δράσεων. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Αρχή της σελίδας

Κανόνες συμπεριφοράς καθημερινής επικοινωνίας με άτομα με αναπηρία

Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Ενημέρωσης, ανταποκρινόμενη στο αίτημα της έδρας της UNESCO του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, προχώρησε το 2008 στην έκδοση ενός σύντομου οδηγού που περιέχει δεκαοκτώ κανόνες συμπεριφοράς καθημερινής επικοινωνίας με άτομα με αναπηρία. Το κείμενο, μετάφραση από τα αγγλικά στην ελληνική γλώσσα της αντίστοιχης έκδοσης της Κροατικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, έχει ελεγχθεί ως προς την ορθότητα των όρων που χρησιμοποιούνται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).

Μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών: http://www.alzheimer-hellas.gr/periodiko/kanones.pdf

Αρχή της σελίδας

ΙΚΑ: Παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων από 1η Αυγούστου 2011  

Από την 1η Αυγούστου 2011 θα εφαρμόζεται η Παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων σύμφωνα με επείγουσα εγκύκλιο (αρ. 47) του ΙΚΑ (αρ. πρωτ. Σ70/30 18-07-2011). Στην εγκύκλιο αναφέρονται αναλυτικά τα ποσοστά της Ειδικής Εισφοράς με βάση το ποσό των συντάξεων, η επιπλέον μηνιαία εισφορά στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που δεν έχουν συμπληρώσει το 60 έτος, ενώ διευκρινίζεται ότι εξαιρούνται της επιπλέον μηνιαίας εισφοράς οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το Εξωϊδρυματικό Επίδομα ή Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας ή το επίδομα ανικανότητας του άρθρ. 54 του Π.Δ. 169/2007 (Α΄210).

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου στην εξής διεύθυνση: http://www.disabled.gr/lib/images/40554.pdf

Αρχή της σελίδας

Συστηματική ανασκόπηση για τη δημιουργία ερευνητικών οδηγιών για τις παρεμβάσεις AFO σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση

Σε αυτή τη συστηματική ανασκόπηση στόχος ήταν να διερευνηθούν οι συνθήκες γύρω από τις οποίες αναφέρεται η χρήση των κνημοποδικών ναρθήκων (AFO) σε έρευνες με παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οδηγίες για το σχεδιασμό και τη δημοσίευση ανάλογων μελλοντικών ερευνητικών πρωτοκόλλων. Τα ευρήματα έδειξαν σημαντική διακύμανση στην ποιότητα και τον όγκο της λεπτομέρειας με την οποία αναφέρονταν οι 41 μελέτες στα πρωτόκολλα διερεύνησης της χρήσης των κνημοποδικών ναρθήκων. Σημαντικοί παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο μέλλον είναι η περιγραφή του νάρθηκα, καθώς και το πρότυπο βάδισης των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση (Ridgewell E, et al. A systematic review to determine best practice reporting guidelines for AFO interventions in studies involving children with cerebral palsy. Prosthetics & Orthotics International 2010; 34(2):129-145)

Αρχή της σελίδας

Διαδικτυακός κόμβος για τη νόσο Πάρκινσον και συναφείς διαταραχές

Ο πρώτος διαδικτυακός κόμβος στην Ελλάδα για τη νόσο Πάρκινσον και τις συναφείς διαταραχές είναι πλέον γεγονός. Δημιουργήθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Εθελοντών και Ασθενών για τη Νόσο Πάρκινσον και περιλαμβάνει πληροφορίες για την ασθένεια, εκδηλώσεις και συνέδρια που αφορούν στη νόσο, εκπαιδευτικό υλικό κλπ. Παράλληλα δραστηριοποιείται με forum και ομάδες με στόχο την αποδοτικότερη υποστήριξη των ατόμων που πάσχουν από τη νόσο Πάρκινσον και τις συναφείς διαταραχές της.

Το διαδικτυακό κόμβο θα βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση:  http://www.parkinsonportal.gr/

Αρχή της σελίδας