Get Adobe Flash player

Νοέμβρης 2011

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΜΕΑ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

Το εργαστήρι του Άη Βασίλη στα ΚΕΚΥΚΑμεΑ Ν. Ευβοίας

Το ΚΕΚΥΚΑμεΑ Ν. Ευβοίας σας προσκαλεί στο 'Εργαστήρι του Άη Βασίλη' κάθε Δευτέρα 10.00πμ-12.00μμ. Με τη βοήθεια των εξυπηρετούμενων του Κέντρου αλλά και εθελοντών, φτιάχνουμε τα χριστουγενιάτικα στολίδια μας. Για όσους θα ήθελαν να συμμετάσχουν, επικοινωνήστε με την κ. Φλώρα Παυλάκη (Τηλ: 22213521108).

Αρχή της σελίδας

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας

Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας. Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο στην εξής διεύθυνση: http://www.disabled.gr/lib/images/41829.pdf   

Αρχή της σελίδας

Υπάρχει σχέση μεταξύ της ισορροπίας και της επιδείνωσης της ικανότητας βάδισης σε ενήλικες με σπαστικού τύπου εγκεφαλική παράλυση;

Σε έρευνα των  Opheim και Jahnsen, δεν ανιχνεύθηκε σχέση μεταξύ της επιδείνωσης της ικανότητας βάδισης και της ισορροπίας. Σε όλους τους συμμετέχοντες τα περισσότερα προβλήματα ισορροπίας σχετίζονταν με μειωμένες στασικές ανταποκρίσεις και αντισταθμιστικές προσαρμογές. Σκοπός της έρευνας ήταν (1) η σύγκριση της αίσθησης ισορροπίας, του φόβου της πτώσης και της ικανότητας ισορροπίας σε ενήλικες με αμφοτερόπλευρη σπαστική εγκεφαλική παράλυση με ή χωρίς αναφερόμενη από τους ίδιους επιδείνωση της βάδισης, (2) να χαρακτηρίσει την αίσθηση ισορροπίας, τον φόβο της πτώσης και της ικανότητας ισορροπίας σε όλους τους συμμετέχοντες και (3) να εξετάσει τη σχέση μεταξύ της αίσθησης ισορροπίας και της ικανότητας της ισορροπίας.  Στην έρευνα συμμετείχαν 16 άτομα  κάτω των 40 ετών με σπαστικού τύπου αμφοτερόπλευρη εγκεφαλική παράλυση. η έρευνα διήρκησε 7 χρόνια. Οκτώ συμμετέχοντες (προς εξέταση ομάδα) ανέφεραν επιδείνωση της βάδισης και οκτώ ότι δεν είχαν καμία μεταβολή (ομάδα ελέγχου). Τα τεστ που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το ABC, FES-I & BES Test. Η σύγκριση των δύο ομάδων δεν έδειξε διαφορές  ανάμεσα στις δύο ομάδες  [Opheim A, et al. (2011) Balance in Relation to Walking Deterioration in Adults With Spastic Bilateral Cerebral Palsy.  Physical Therapy; Oct 27. Epub].

Αρχή της σελίδας

Ελπίδα λειτουργικότητας σε άτομα με σημαντικού βαθμού κινητική ανικανότητα

Ένα από τα πλέον σημαντικά επιτεύγματα της τεχνολογίας είναι η δημιουργία οργάνων καταγραφής της εγκεφαλικής δραστηριότητας (ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, μαγνητική τομογραφία κ.ά), με την εφαρμογή ηλεκτροδίων  στην επιφάνεια του εγκεφάλου. Η έρευνα στον τομέα αυτό έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη συσκευών που μπορούν να ελεγχθούν με την σκέψη. Οι συσκευές αυτές επιτρέπουν άτομα με σοβαρές αναπηρίες να λειτουργούν ανεξάρτητα. Για έναν τετραπληγικό, κάτι βασικό όπως ο έλεγχος ενός κομπιούτερ με νοητική εντολή θα ήταν μία επαναστατική βελτίωση στην ποιότητα ζωής τους.

Αρχή της σελίδας

Διαδικτυακή υποστήριξη από την Alzheimer Ελλάς

Η Alzheimer Ελλάς στηρίζοντας τους περιθάλποντες και τις οικογένειες των ανθρώπων με άνοια, εγκαινιάζει μια νέα υπηρεσία που παρέχει στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα συμμετοχής σε ομάδες στήριξης μέσω διαδικτύου (online) για αυτούς που ζουν εκτός Θεσσαλονίκης, αλλά και για εκείνους που η απομάκρυνση τους από το χώρο τους είναι δύσκολη λόγω της συνεχόμενης παροχής φροντίδας στους ασθενείς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα εξής: Τηλ : +30 2310 810411, Fax: +30 2310 925802. Γραμμή Βοήθειας : +30 2310 909000

Αρχή της σελίδας

Αύξηση του παραπληγικού επιδόματος

Βάσει της αναπροσαρμογής της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη για το διάστημα από 1/7/2011 έως 30/6/2012 διαμορφώνεται στα 33,57 ευρώ. Κατά συνέπεια, και σύμφωνα με εγκύκλιο του Ι.Κ.Α. (Εγκύκλιος ΑΡ57/ Αρ. Πρωτ. Σ38/4 17-08-2011 Θέμα: «Αύξηση του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη από 1/7/2011 έως 30/6/2012. Αναπροσαρμογή του παραπληγικού επιδόματος από 1/7/2011 έως 30/6/2012.»), το παραπληγικό επίδομα ανέρχεται στα 671,4 ευρώ μέχρι τις 30/6/2012. Τυχόν διαφορές θα υπολογιστούν από τη Μηχανογραφική Υπηρεσία, εκτός από τις περιπτώσεις που το επίδομα καταβάλλεται από τα Κέντρα Πληρωμών Συντάξεων, από τα οποία και θα γίνει η σχετική καταβολή της διαφοράς.

Αρχή της σελίδας

Κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα: νομοθεσία για ΑμεΑ και όχι μόνο

Ως «Κοινωνική Οικονομία» ορίζεται το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων με επιδίωξη το συλλογικό όφελος. Από το Σεπτέμβρη 2011 βρίσκεται σε ισχύ η νομοθεσία για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Με το Ν. 4019/2011 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 216/Α της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ανοίγουν νέες προοπτικές για την επιχειρηματική δραστηριότητα των ΑμεΑ και την ανάπτυξη υπηρεσιών στους τομείς της αποκατάστασης και της ανεξάρτητης διαβίωσης. Φορέας της κοινωνικής οικονομίας θεσπίζεται η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), ως αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό που διαθέτει εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα, τα μέλη της οποίας μπορούν να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε νομικά πρόσωπα. Αποκλείονται Ν.Π.Δ.Δ. με μόνη εξαίρεση την δυνατότητα συμμετοχής τους στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης, τις οποίες υποχρεωτικά απαρτίζουν σε ποσοστό τουλάχιστον 40% άτομα που ανήκουν στις «Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού». Η Κοιν.Σ.Επ. δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος για το ποσοστό των κερδών της το οποίο διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού (έως 5%) και τις δραστηριότητές της (≥60% των κερδών). Στη νομοθεσία συμπεριλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες για την νομική σύσταση, τη διαχείριση, την οργάνωση και τα εργαλεία χρηματοδότησης των φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας.

Αρχή της σελίδας

Η μυϊκή ενδυνάμωση δεν είναι αποτελεσματική σε παιδιά και εφήβους με εγκεφαλική παράλυση

Στην έρευνα αυτή έγινε συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση μελετών σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ενδυνάμωσης  στην δύναμη, την λειτουργικότητα, την σπαστικότητα αλλά και στην διατήρηση και μεταφορά του αποτελέσματος των προγραμμάτων σε παιδιά και εφήβους με εγκεφαλική παράλυση, που διεξήχθησαν και αναρτήθηκαν στις βάσεις δεδομένων MEDLINE, CINAHL,  EMBASE & PEDro από το 1966-2008. Επιλέχθηκε η ανασκόπηση μελετών που αναφέρονταν σε παιδιά ηλικίας >4 και <20 με εγκεφαλική παράλυση (περιπατητικά, ανεξαρτήτου βαθμίδας ανικανότητας), τα οποία  δεν είχαν δεχθεί άλλες ιατρικές παρεμβάσεις (εγχύσεις αλλαντικής τοξίνης ή χειρουργικές επεμβάσεις) τους τελευταίους έξι μήνες.  Τα εφαρμοζόμενα προγράμματα περιελάμβαναν ασκήσεις  ενδυνάμωσης με επαναλαμβανόμενες  έντονες μυϊκές συσπάσεις και καθώς η ικανότητα μεταβαλλόταν προσθέτονταν προγράμματα εφαρμογής  biofeedback, ηλεκτρικής διέγερσης και ασκήσεων προοδευτικής αντίστασης. Η δύναμη εκτιμήθηκε με συνεχείς μετρήσεις της μέγιστης εκούσιας δύναμης ή της παραγωγής μέγιστης ροπής. Η σπαστικότητα μετρήθηκε ως εξαρτώμενη από την ταχύτητα αντίσταση στην παθητική διάταση. Η δραστηριότητα μετρήθηκε με συνεχείς μετρήσεις όπως το τεστ βάδισης 10 μέτρων ή με την χρήση σταθμισμένων δοκιμασιών όπως το GMFM. Σύμφωνα με τα  αποτελέσματα της έρευνας δεν υπήρχε επίδραση στην δύναμη (SMD 0.20, 95% CL- 0,17- 0,55), καμία επίδραση στην ταχύτητα βάδισης ( MD 0.02 m/s, 95% CL 0.13-0.15), ενώ είχε μία μικρή στατιστικά σημαντική αλλά κλινικά ασήμαντη επίδραση στο GMFM  (MD 2%, 95%, CL 0-4). Μόνο σε μία μελέτη μετρήθηκε η σπαστικότητα αλλά δεν αναφέρθηκε ανάλυση.  Τα αποτελέσματα της έρευνας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι σε παιδιά και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση οι οποίοι έχουν την ικανότητα βάδισης, τα έως τώρα δεδομένα δείχνουν ότι τα προγράμματα ενδυνάμωσης δεν είναι αποτελεσματικά τουλάχιστον τόσο που να έχουν κλινική σημασία [Scianni a, Butler JM, Adal L, Teixeira- Salmela LF(2009) Μuscle strengthening is not effective in children with cerebral palsy: a systematic review. Australian Journal of Physiotherapy 55: 81-87].

Αρχή της σελίδας

Κοινωνική ευαισθησία από την ποδοσφαιρική ομάδα της ΑΕΚ

Την κεντρική σουίτα στον αγώνα Άρης - ΑΕΚ έχει παραχωρήσει η ομάδα της ΑΕΚ σε παιδιά και συνοδούς από την Εταιρία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ) και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ALMA. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η ΑΕΚ αποτελεί τη μοναδική ελληνική ομάδα όπου στις ευρωπαϊκές της διοργανώσεις και πάνω στο μανίκι της φανέλας, έχει το λογότυπο της ΕΨΥΠΕ.

Αρχή της σελίδας

Αποτελεσματικότητα των διατάσεων για την αντιμετώπιση και πρόληψη των βραχύνσεων στους νευρολογικούς ασθενείς

Οι βραχύνσεις αποτελούν συχνή επιπλοκή στους νευρολογικούς ασθενείς. Αφορούν στον περιορισμό της κινητικότητας μιας άρθρωσης και την αντίσταση στην παθητική κινητοποίηση αυτής. Η συνήθης συντηρητική αντιμετώπιση αλλά και πρόληψη περιλαμβάνει τη χρήση των διατάσεων για την αύξηση της εκτασιμότητας των εμπλεκόμενων ιστών. Συστηματική ανασκόπηση Αυστραλών ερευνητών (Katalinic et al. Effectiveness of stretch for the treatment and prevention of contractures in people with neurological conditions: a systematic review. Physical Therapy 2011; 91:11-24) έδειξε μέσα από στοιχεία 25 μελετών (τυχαία ελεγχόμενες και μη μελέτες) ότι η εφαρμογή των διατάσεων μόνο δεν μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το εύρος κίνησης μιας άρθρωσης τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα (<7 μήνες).

Αρχή της σελίδας

Κλινικές οδηγίες για τη νόσο του Πάρκινσον

Η Royal Dutch Society for Physical Therapy έχει εκδόσει από το 2004 κλινικές οδηγίες για τη φυσικοθεραπεία στη νόσο του Πάρκινσον. Στο έντυπο παρέχονται πληροφορίες για τη διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία, καθώς και το ρόλο των φυσικοθεραπευτών στα διάφορα στάδια της νόσου. [Keus et al on behalf of the KNGF. Clinical Practice Guidelines for Physical Therapy in patients with Parkinson's disease. Dutch Journal of Physical Therapy, Suppl; 114(3):5-86]. Tο πλήρες κείμενο των κλινικών οδηγιών είναι διαθέσιμο στην εξής διεύθυνση: http://www.appde.eu/EN/pdfs/Dutch%20Parkinson's%20Physiotherapy%20Guidelines.pdf 

Αρχή της σελίδας

Επιλογή προγραμμάτων ΜΚΟ προς χρηματοδότηση για το 2011

Η Eurocharity πραγματοποιεί ηλεκτρονική ψηφοφορία στη σελιδα www.eurocharity.gr για την ανάδειξη των Προγραμμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώνσεων (ΜΚΟ) που θαχρηματοδοτηθούν μέσω των ετήσιων συνδρομών των μελών της. Κάθε επισκέπτης μπορεί να συμμετάσχει μόνο μια φορά και πρέπει υποχρεωτικά να ψηφίσει τουλάχιστον δύο (2) ΜΚΟ. Η ψηφοφορία λήγει στις 25 Νοεμβρίου 2011.

Αρχή της σελίδας

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης της Ελλάδα στον τομέα της υγείας

Δημοσίευμα στο περιοδικό Lancet αναλύει τις επιπτώσεις της ελληνικής οικονομικής κρίσης στον τομέα της υγείας. Το δημοσίευμα (Health Effects of Financial Crisis: omens of a greek tragedy) που βασίζεται στα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας από το 2007 μέχρι το 2009, αναφέρεται στη μείωση της πρόσβασης στον τομέα των υπηρεσιών υγείας παρά την αύξηση των δεικτών νοσηρότητας στις ευάλωτες ομάδες.  

Διαβάστε το πλήρες κείμενο σε μορφή .pdf στην παρακάτω διεύθυνση:

http://download.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140673611615560.pdf 

Αρχή της σελίδας

Ελπίδα κίνησης και στην τετραπληγία με τη βοήθεια της ηλεκτρικής διέγερσης

Τετραπληγικός, λόγω ατελούς κάκωσης νωτιαίου μυελού στο επίπεδο Α7, κατάφερε να σταθεί όρθιος με τη βοήθεια ηλεκτρικού διεγέρτη εμφυτευμένου στη σπονδυλική του στήλη στα πλαίσια πειραματικής έρευνας του Πανεπιστημίου της  Louisville των ΗΠΑ. Όπως δήλωσε η επικεφαλής της έρευνας Dr. Harkema, είναι η πρώτη φορά που ασθενής με παράλυση ανέκτησε την ικανότητα να κινήσει συνειδητά κάποιο μέρος του σώματός του μέσα από άμεση ηλεκτρική διέγερση της σπονδυλικής στήλης. Το αποτέλεσμα αυτό ήρθε μετά από δυο χρόνια εντατικής εκπαίδευσης και δοκιμών, στα οποία οι ερευνητές έπρεπε να εντοπίσουν ακριβώς τον συνδυασμό διέγερσης και τοποθέτησης του σώματος που θα επέτρεπαν την επιλεκτική κίνηση. Συγκεκριμένα χρειάστηκαν 170 συνεδρίες διάρκειας 250 λεπτών και 29 δοκιμές διαφορετικών συνδυασμών ώστε να επιτευχθεί η όρθια στάση. Στην έρευνα επίσης, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Lancet, επισημαίνεται ότι η εφαρμογή του συγκεκριμένου διεγέρτη είναι δυνατό να μην είναι κατάλληλη για άλλους τύπους κάκωσης του νωτιαίου μυελού. Επιστημονικά ωστόσο, τα ευρήματα είναι πρωτοποριακά, καθώς δείχνουν πως η ηλεκτρική διέγερση μπορεί να «ξεκλειδώσει» τον έλεγχο της κίνησης από τον νωτιαίο μυελό, ακόμα και στην περίπτωση όπου η επικοινωνία μεταξύ του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού έχει διαταραχθεί.

Αρχή της σελίδας

Συνάντηση του Συλλόγου "ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ" με εθελοντές του προγράμματος Vodafone World of Difference

Τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011 έγινε η συντάντηση του Συλλόγου "ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ" με εθελοντές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν με αίτησή τους στο πρόγραμμα Vodafone World of Difference.

 Αρχή της σελίδας